1
更多

CÔNG TY TNHH HÂN UYêN

详细内容

cách sử dụng

1、Sử dụng chính xác cuộn sợi spandex, tránh  trầy xước trong quá trình lên máy sử dụng , để ngăn chặn sự xuất hiện của sợi  bị lõi và sụp mí ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

2、Trước Khi dệt spandex , nhiệt độ từ kho  đến xưởng,ít nhất phải mở thùng trước 24 giờ để ở  xưởng dệt  lấy lại độ ẩm để làm giảm sợi đứt trong quá trình dệt.

3、Nếu mã số lô sản phẩm này khác với mã lô sản phẩm trước đó, chưa xác nhận kỉ vui lòng không trộn chung sử dụng  sản phẩm. Nên sử dụng sợi spandex với cùng mã số lô hàng, cùng kích cỡ đóng gói và ngày sản xuất tương tự. Để ngăn chặn độ đàn hồi và nhuộm các thanh màu sắc không đồng đều của bề mặt vải.

Cài đặt nhiệt độ

Khi sợi spandex được bao quanh bởi các loại vải dan xen, nên kiểm soát nhiệt độ nhuộm dưới 120oC (thời gian dưới 1,5h)

Nên kiểm soát nhiệt độ cài đặt khô dưới 185oC (thời gian 30S-60S)

Khuyến cáo rằng nhiệt độ cho cài đặt ướt nên được kiểm soát dưới 125 ° C (trong vòng 30S, không được có dự thảo)

Ghi chú:  đối với nhiệt độ định hình , xác định thời gian định hình,  model máy định hình và máy định khổ , liên quan đến yếu tố kết cấu sản phẩm dệt .. phải định hình dạng khô với  nhiệt độ 180oC , còn đinh hình dạng ẩm với tiêu chuẩn là 120oC , đồng thời kết hợp việc thí nghiệm để xác đinh trước khi quyết định đi vào định hình.


CÔNG TY TNHH HÂN UYêN
更多

Copyright @ 2020 CÔNG TY TNHH HÂN UYêN All rights reserved. 

ctyhanuyen@gmail.com
vodaberry.com
关注微信公众号
浏览手机站